Transparentní účet

Název: Linhartova nadace: Tibet Open House | Číslo: 115-2553010267/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
28. 2. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 1. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 1. 2019 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
23. 1. 2019 1 080,00 CZK — / — / — Daniel Krsek (1013112444/6100)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Daniel Krsek
31. 12. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU