Transparentní účet

Název: Lions club Hradubice, z.s. | Číslo: 115-7374710287/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 10. 2018 5 000,00 CZK 25934333 / 8 / — EPOS TREBOVA ,SPOL. (273132893/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY