Transparentní účet

Název: Lions club Hradubice, z.s. | Číslo: 115-7374710287/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
9. 11. 2018 5 500,00 CZK 9 / 308 / — JAKL MINISTROVÁ VERONIKA (35-4968530247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
9. 11. 2018 - 10 000,00 CZK 17102018 / 308 / — (2100455431/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
31. 10. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 10. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
18. 10. 2018 5 000,00 CZK 25934333 / 8 / — EPOS TREBOVA ,SPOL. (273132893/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY