Transparentní účet

Název: LK - Kotlíkové dotace | Číslo: 115-1147440267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 5. 2018 - 120 000,00 CZK 2620670000 / 558 / — (8910571001/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
10. 5. 2018 - 120 000,00 CZK 2620250000 / 558 / — (2500430727/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
9. 5. 2018 - 127 500,00 CZK 2622420000 / 558 / — (283374247/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
2. 5. 2018 - 127 500,00 CZK 2620780000 / 558 / — (204967926/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
2. 5. 2018 - 570 376,00 CZK 9 / 558 / — LIBERECKÝ KRAJ (19-7964200287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU