Transparentní účet

Název: LK - Kotlíkové dotace | Číslo: 115-1147440267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 10. 2018 5,48 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
12. 10. 2018 - 69 396,00 CZK 263 / 558 / — LIBERECKÝ KRAJ (115-5331620207/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
30. 9. 2018 5,85 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 8. 2018 5,85 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 7. 2018 7,77 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK