Transparentní účet

Název: LK - Kotlíkové dotace | Číslo: 115-1147440267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 8. 2018 5,85 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 7. 2018 7,77 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
23. 7. 2018 - 314 029,00 CZK 2630000000 / 558 / — LIBERECKÝ KRAJ (19-7964200287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
30. 6. 2018 8,71 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
8. 6. 2018 - 127 500,00 CZK 2621170000 / 558 / — (1074488015/3030)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU