Transparentní účet

Název: LK - Lesnický fond II. | Číslo: 107-1280410227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 8. 2018 0,96 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 7. 2018 0,96 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
30. 6. 2018 0,96 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 5. 2018 1,81 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
21. 5. 2018 - 1 010,00 CZK 8415960000 / 558 / — (1597475053/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU