Transparentní účet

Název: LK - Lesnický fond II. | Číslo: 107-1280410227/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 4. 2018 3,75 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
19. 4. 2018 - 7 310,00 CZK 94 / 558 / — STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD (9005-0000228451/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
HOSPODARENI V LESICH
19. 4. 2018 - 19 870,00 CZK 79 / 558 / — (94-0008612511/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
HOSPODARENI V LESICH
19. 4. 2018 - 31 222,00 CZK 111 / 558 / — (94-0002717451/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
HOSPODARENI V LESICH
19. 4. 2018 - 37 864,00 CZK 105 / 558 / — (903269369/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
HOSPODARENI V LESICH