Transparentní účet

Název: LUKÁŠ OTEVŘEL | Číslo: 115-6804930227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2018 - 12,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
21. 3. 2018 114,00 CZK — / — / — OTEVŘEL LUKÁŠ (51-2639300257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
21. 3. 2018 3 300,00 CZK — / — / — OTEVŘELOVÁ HANA (51-1458190277/100)
VELETRH
21. 3. 2018 - 5 000,00 CZK 22018 / — / — (1126540015/3030)
PLATBA KAMPAN SOC.SITE
21. 3. 2018 - 1 710,00 CZK 2442404634 / — / — (5160018296/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU