Transparentní účet

Název: MÁME NADĚJI, Z.S. | Číslo: 115-7344060287/0100
 1 - 2 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 5. 2018 600,00 CZK — / — / — MICHÁLKOVÁ EWA-BEATA (107-1626100227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Dar Ewa Michálková pro psi azyl
17. 5. 2018 - 7 435,00 CZK 9797023 / 1178 / 102123001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20180517 PLATEBNÍ KARTY
0009797023 19 000000
jkanimals.cz Byst*ice CZ 30 4125 01** **** *127 VISA 15.05.2018 7.435,0
15. 5. 2018 1 136,00 CZK — / — / — FRIEDRISCHKOVÁ ERIKA (86-6384880277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
15. 5. 2018 100,00 CZK — / — / — FRIEDRISCHKOVÁ ERIKA (86-6384880277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
15. 5. 2018 - 200,00 CZK 9797023 / 1178 / 2000000 PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB (19-5369120267/100)
20180516 PLATEBNÍ KARTY
0009797023 00 181640
KB ATM CS ARMADY 1328 KOPRIVNICE CZ 90 4125 01** **** *127 VISA 14.05.2018 200,0