Transparentní účet

Název: MÁME NADĚJI, Z.S. | Číslo: 115-7344060287/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
11. 7. 2018 - 8 701,61 CZK 9797023 / 1178 / 102013001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20180711 PLATEBNÍ KARTY
0009797023 19 073409
GOPAY.CZ gopay.cz CZ 30 4125 01** **** *127 VISA 10.07.2018 8.701,6
10. 7. 2018 8 702,00 CZK — / — / — FRIEDRISCHKOVÁ ERIKA (86-6384880277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
31. 5. 2018 - 1 998,00 CZK 9797023 / 1178 / 102123001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20180531 PLATEBNÍ KARTY
0009797023 19 000000
jkanimals.cz Byst*ice CZ 30 4125 01** **** *127 VISA 29.05.2018 1.998,0
29. 5. 2018 1 300,00 CZK — / — / — FRIEDRISCHKOVÁ ERIKA (86-6384880277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
17. 5. 2018 600,00 CZK — / — / — MICHÁLKOVÁ EWA-BEATA (107-1626100227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Dar Ewa Michálková pro psi azyl