Transparentní účet

Název: Marcel Pešek | Číslo: 115-8188460207/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 10. 2018 - 29,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 10. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
25. 10. 2018 3 000,00 CZK — / — / — MIKOLASEK MARCEL (4455040277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU