Transparentní účet

Název: Marcel Pešek | Číslo: 115-8188460207/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 3. 2019 - 2 601,00 CZK 111900543 / 308 / — (3002606018/2700)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 3. 2019 1 583,00 CZK 242306 / — / — OBEC CHOTILSKO (9128211/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
28. 2. 2019 - 29,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
28. 2. 2019 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
6. 2. 2019 1 583,00 CZK 242306 / — / — OBEC CHOTILSKO (9128211/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU