Transparentní účet

Název: MAREŠ PAVEL | Číslo: 115-4610800257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
23. 8. 2017 1 000,00 Kč 737408957 / 308 / — Veronika Šmídová (543084001/5500)
Veronika Šmídová
22. 8. 2017 1 800,00 Kč 739829238 / — / — HORACKOVA MARCELA (222808187/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Theo,Amore
21. 8. 2017 1 408,47 Kč — / 6020000000 / 1573573412 Bernhard Maennel (2052100416029999/100)
ucetDE97291656810010381000
bankGENODEF1SUM
Field Trail 25.08.-27.08 Dog Graziano
21. 8. 2017 - 100,00 Kč 9 / 898 / 1573573412 (6002138100000000/100)
POPLATEK ZA ZAHR. PLATBU
16. 8. 2017 1 000,00 Kč 723346537 / 558 / — VARHANKOVA MARIE (132332912/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
602421