Transparentní účet

Název: Marian Klaban - Můj účet | Číslo: 115-7349930237/0100
 1 - 2 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 5. 2018 5 000,00 CZK — / — / — WALTEROVA IVETA (244945000/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
artnam
18. 5. 2018 1 000,00 CZK — / — / — Neruda, Miroslav (2400618984/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
na vozík - hledač
17. 5. 2018 5 000,00 CZK 123456789 / — / — Marek, Bronislav (2300709811/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
at poslouzi - z DR
16. 5. 2018 4 000,00 CZK — / — / — REICHEL VLADIMÍR ING. (27-9110600227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Soukr platba M. Klaban
15. 5. 2018 5 000,00 CZK — / — / — PALDUSOVA LUCIE (239456077/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
od Lucky na vozik .))