Transparentní účet

Název: Marian Klaban - Můj účet | Číslo: 115-7349930237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 10. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
8. 10. 2018 500,00 CZK — / — / — MICHAL PISTACEK (670100-2202631221/6210)
MICHAL PISTACEK
MARIAN KLABAN
NA VOZÍK OD KOLEGY Z DR - AKSAMIT
3. 10. 2018 - 19 938,00 CZK 121900691 / 308 / — (3002606018/2700)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
DOPLATEK FAKTURY
30. 9. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
14. 9. 2018 - 1 990,00 CZK 2018002786 / — / — (300497813/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Meyra-TARTA BAG