Transparentní účet

Název: MARTANOVÁ KAROLINA | Číslo: 115-2447260297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 9. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
3. 9. 2018 - 19 000,00 CZK 197 / — / — (214203612/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
31. 8. 2018 - 39,00 CZK — / — / — (0/100)
BALÍČEK TRANSAKCÍ
30. 8. 2018 1 000,00 CZK 1111 / — / — MARTAN JAN (78-5235120237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
31. 7. 2018 - 39,00 CZK — / — / — (0/100)
BALÍČEK TRANSAKCÍ