Transparentní účet

Název: MARTINA ARNAUDEZ | Číslo: 115-9675250287/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 4. 2019 400,00 CZK 13 / — / — ARNAUDEZ MARTINA (35-4067630267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Mrazova