Transparentní účet

Název: MARTINA ČURDOVÁ | Číslo: 115-4738080287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 8. 2018 - 250,00 CZK — / 898 / — (600214-0510419999/100)
upomínka k debetu (Oznámení)
1UPPDOBC
6. 8. 2018 - 140,00 CZK 9378559 / 1178 / 102123001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20180805 PLATEBNÍ KARTY
0009378559 6 000000
CD PRAHA HL.N. PRAHA 2 CZ 36 4779 75** **** *336 VISA 04.08.2018 140,0
31. 12. 2017 - 1,73 Kč — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
18. 12. 2017 400,00 Kč — / — / — CURDOVA MARTINA (215701605/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
14. 12. 2017 - 250,00 Kč — / 898 / — (6002140510419999/100)
upomínka k debetu (Oznámení)
1UPPDOBC