Transparentní účet

Název: Medou z.s. | Číslo: 115-7699420237/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
13. 11. 2018 28 000,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
KOPIC MATYÁŠ
Billa spol.
31. 10. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
15. 10. 2018 100,00 CZK 2018 / 558 / — MEDOU Z.S. (107-9664100267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Medou - převod na poplatky
30. 9. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
20. 9. 2018 2 000,00 CZK — / — / — CESKA POSTA, S.P. (160987123/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
posta 704295 18.09.2018 c 3031 JOSEF ADAMEK - ADAS ZACHRANARU 393* 735 14 ORFCV*