Transparentní účet

Název: Medou z.s. | Číslo: 115-7699420237/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
28. 2. 2019 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
19. 2. 2019 - 15 000,00 CZK 22019 / 308 / — MEDOU Z.S. (107-9664100267/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Medou převod
23. 1. 2019 15 000,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
ŽALOUDKOVÁ ZUZANA
23. 1. 2019 - 29,00 CZK — / 898 / — (600218-3110680000/100)
POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE
30. 11. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY