Transparentní účet

Název: Město Chotěboř | Číslo: 2919550277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
7. 6. 2019 3 698 356,69 CZK 267538 / 4146 / — FÚ Kr.Vysoč.Jihlava (633-0067626681/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
7. 6. 2019 197 563,44 CZK 267538 / 4146 / — FÚ Kr.Vysoč.Jihlava (641-0067626681/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
7. 6. 2019 157 593,53 CZK 267538 / 4146 / — FÚ Kr.Vysoč.Jihlava (1660-0067626681/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
7. 6. 2019 4 653 475,17 CZK 267538 / 4146 / — FÚ Kr.Vysoč.Jihlava (1679-0067626681/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
7. 6. 2019 1 148 960,00 CZK 267538 / 4146 / — FÚ Kr.Vysoč.Jihlava (2612-0067626681/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY