Transparentní účet

Název: Město Chotěboř | Číslo: 2919550277/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
10. 4. 2019 4 038,60 CZK 267538 / — / — CÚ pro Kraj Vysočina (1636-0017725681/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY