Transparentní účet

Název: MĚSTO JESENÍK | Číslo: 9005-0001520841/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 2. 2019 29 649,00 CZK 10001718 / 6418 / — ÚP -kraj.pob.Olomouc (37820811/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
JEA V 17 2018 GPIDUP41X01GK78Z1GPORCK
14. 2. 2019 13 263,04 CZK 302724 / 398 / — MĚSTO JESENÍK (35-1270931547/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
14. 2. 2019 - 13 263,04 CZK 19600035 / — / — MĚSTO JESENÍK (86-7692800237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
PREV19600035
14. 2. 2019 - 3 000 000,00 CZK 19600034 / — / — MĚSTO JESENÍK (1520841/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
PREV19600034
7. 2. 2019 643 094,00 CZK 8007 / 558 / 412200160 OLOMOUCKÝ KRAJ (27-4228120277/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU