Transparentní účet

Název: MĚSTO JESENÍK | Číslo: 9005-0001520841/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 4. 2018 - 222 000,00 CZK 9 / 498 / — MĚSTO JESENÍK (35-1058131577/100)
PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU
NA BL-0000351058131577
18. 4. 2018 - 170 940,00 CZK 1800600045 / — / — SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ JESENICKA (50234841/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
POUV18400502
17. 4. 2018 15 000,00 CZK 10005517 / 6418 / — ÚP -kraj.pob.Olomouc (37820811/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
JEA V 55 2017 GPIDUP41X01G3LDP1GPORCK
13. 4. 2018 - 456 000,00 CZK 1800100009 / — / — MIKROREGION JESENICKO (86-7689690217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
POUV18400491
13. 4. 2018 - 467 200,00 CZK 1800100010 / — / — MIKROREGION JESENICKO (86-7689690217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
POUV18400492