Transparentní účet

Název: MĚSTO JESENÍK | Číslo: 9005-0001520841/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
7. 11. 2018 - 1 624 460,94 CZK 302724 / — / — MĚSTO JESENÍK (86-7692800237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
PREV18600160
6. 11. 2018 1 624 460,94 CZK 302724 / 398 / — MĚSTO JESENÍK (35-1270931547/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
6. 11. 2018 - 500,00 CZK 1812400239 / — / — LESY ČESKÉ REPUBLIKY S.P. HRAD (5811410217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
POUV18401211
6. 11. 2018 - 97 425,00 CZK 302724 / — / — LESY ČESKÉ REPUBLIKY S.P. HRAD (5931240267/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
POUV18401210
31. 10. 2018 - 35 006,66 CZK 9 / 498 / — MĚSTO JESENÍK (35-1058131577/100)
PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU
NA BL-0000351058131577