Transparentní účet

Název: Město Kyjov-Pomoc rodině místostarosty Dražůvek | Číslo: 115-9528350237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
14. 6. 2019 1 000,00 CZK 579602 / 308 / — Obec Opatovec (1283364369/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
14. 6. 2019 2 000,00 CZK — / — / — Straka Jaroslav,Ing. (322306133/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Upřímnou soustrast. Měl jsem ho rád
14. 6. 2019 5 000,00 CZK 9 / 8 / — Obec Třeština (1809450369/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
14. 6. 2019 500,00 CZK — / — / — PROŠKOVÁ LADISLAVA (19-8992960237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
14. 6. 2019 5 000,00 CZK 290840 / 308 / — Obec Březolupy (1543047379/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Obec Březolupy příspěvek do sbírky