Transparentní účet

Název: MĚSTO LITVÍNOV | Číslo: 9005-0001326491/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
12. 11. 2018 - 20 000 000,00 CZK 112018 / — / — MĚSTO LITVÍNOV (921491/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
9. 11. 2018 - 9 650,00 CZK 1823500178 / — / — LESY ČESKÉ REPUBLIKY S.P.,L.S. (813210267/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
9. 11. 2018 - 42 000,00 CZK 9460 / — / — PARTNERSKÝ SPOLEK LITVÍNOV,O.P (35-4181100227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
9. 11. 2018 - 100 000,00 CZK 9432 / — / — FOTBALOVÝ KLUB LITVÍNOV A.S. (35-1911850297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
9. 11. 2018 - 294 000,00 CZK 9424 / — / — HC LITVÍNOV, SPORTOVNÍ SPOLEK (28131491/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU