Transparentní účet

Název: MĚSTO LITVÍNOV | Číslo: 9005-0001326491/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 2. 2019 - 5 000,00 CZK 1401000984 / — / — MĚSTO LITVÍNOV (19-0000921491/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
15. 2. 2019 - 45 000,00 CZK 6903 / — / — (201066268/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 2. 2019 2 020,00 CZK 1107000003 / 558 / — OBEC ČESKÝ JIŘETÍN (6127491/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
11. 2. 2019 5 000,00 CZK 1401000984 / 308 / — OBEC HORA SVATÉ KATEŘINY (3225491/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
Spravni poplatek - stavebni povolen
8. 2. 2019 - 42 000,00 CZK 9916 / — / — PARTNERSKÝ SPOLEK LITVÍNOV,O.P (35-4181100227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU