Transparentní účet

Název: MĚSTO LITVÍNOV | Číslo: 9005-0001326491/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 4. 2018 1 119 307,14 CZK 266027 / 4146 / — FÚ pro Ústecký kraj (641-0077621411/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20. 4. 2018 227 477,45 CZK 266027 / 4146 / — FÚ pro Ústecký kraj (1660-0077621411/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20. 4. 2018 754 887,65 CZK 266027 / 4146 / — FÚ pro Ústecký kraj (1679-0077621411/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20. 4. 2018 2 684 312,76 CZK 266027 / 4146 / — FÚ pro Ústecký kraj (2612-0077621411/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20. 4. 2018 199 731,81 CZK 266027 / 4146 / — FÚ pro Ústecký kraj (4634-0077621411/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY