1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 2. 2020 1 000 000,00 CZK 22020 / — / — MĚSTO LITVÍNOV (19-0000921491/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
18. 2. 2020 - 3 000 000,00 CZK 22020 / — / — MĚSTO LITVÍNOV (921491/100)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
18. 2. 2020 - 100,00 CZK 9044000001 / — / 9876543210 MĚSTO LITVÍNOV (19-0000921491/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
18. 2. 2020 - 45 000,00 CZK 6903 / — / — (201066268/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
17. 2. 2020 - 3 000,00 CZK 10839 / — / — (253292179/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU