Transparentní účet

Název: MĚSTO LITVÍNOV | Číslo: 1222-0000921491/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
6. 9. 2018 - 11 000 000,00 CZK 201803 / — / — MĚSTO LITVÍNOV (9005-0001326491/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
5. 9. 2018 10 000 000,00 CZK 266027 / 558 / — J&T BANKA, a.s. (2064470/5800)
J&T BANKA, a.s.
MĚSTO LITVÍNOV
31. 8. 2018 41,67 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 7. 2018 41,58 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
30. 7. 2018 10 000 000,00 CZK 201804 / 558 / — MĚSTO LITVÍNOV (9005-0001326491/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU