Transparentní účet

Název: MĚSTO LITVÍNOV | Číslo: 1222-0000921491/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2018 19,96 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
7. 3. 2018 - 10 000 000,00 CZK 266027 / 558 / — (2064470/5800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
28. 2. 2018 41,67 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
22. 2. 2018 - 10 000 000,00 CZK 201802 / 558 / — MĚSTO LITVÍNOV (9005-0001326491/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
6. 2. 2018 10 000 000,00 Kč 201802 / 558 / — MĚSTO LITVÍNOV (90050001326491/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU