1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
10. 1. 2020 5 100,00 CZK 23610012 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (107-0000720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
čerpání SF - penzijní připojištění 1/2020
10. 1. 2020 42 120,00 CZK 23610015 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (107-0000720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
čerpání SF - stravné 12/2019
6. 1. 2020 - 1 300 000,00 CZK 2360180 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (78-2235550217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
převod FP do fondu kultury ZM/197/19 ze dne 9.12.2019
6. 1. 2020 - 3 663 000,00 CZK 2360200 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (78-2235540297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
převod FP do fondu CR ZM/197/19 ze dne 9.12.2019
2. 1. 2020 - 20 000 000,00 CZK 4134231810 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (720331/100)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
převod FP na VÚ KB krytí výdajů