Transparentní účet

Název: Město Marián Lázně | Číslo: 1222-0000720331/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 2. 2019 - 116,50 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0012220000720331
31. 1. 2019 1 117,12 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
22. 1. 2019 - 20 000 000,00 CZK 2314139 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
převod FP na ZBÚ
17. 1. 2019 20 000 000,00 CZK 2360300 / 968 / — MESTO MARIANSKE LAZN (71826563/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
prevod FP
17. 1. 2019 - 20 000 000,00 CZK — / — / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (94-4955080697/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU