Transparentní účet

Název: MĚSTO MARIÁN LÁZNĚ | Číslo: 107-0000720331/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 11. 2018 - 9,80 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001070000720331
31. 10. 2018 4,23 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
16. 10. 2018 - 5 200,00 CZK 23610012 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání SF - penzijní připojištění
16. 10. 2018 - 39 358,00 CZK 23610015 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání SF - stravné
1. 10. 2018 - 9,80 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001070000720331