Transparentní účet

Název: MĚSTO MARIÁN LÁZNĚ | Číslo: 107-0000720331/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 2. 2019 - 9,80 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001070000720331
31. 1. 2019 2,11 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
22. 1. 2019 - 5 100,00 CZK 23610012 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání SF - penzijní připojištění
22. 1. 2019 - 33 924,00 CZK 23610015 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání SF - stravné
1. 1. 2019 - 29,40 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001070000720331