Transparentní účet

Název: MĚSTO MARIÁN LÁZNĚ | Číslo: 107-0000720331/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
12. 4. 2018 - 2 000,00 CZK 23610018 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
čerpání SF - jubileum Zajíčkov
12. 4. 2018 - 5 500,00 CZK 23610012 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
čerpání SF - penzijní připoj
12. 4. 2018 - 41 228,00 CZK 23610015 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
čerpání SF - stravné
1. 4. 2018 - 24,50 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001070000720331
31. 3. 2018 2,18 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK