Transparentní účet

Název: Město Mariánské Lázně | Číslo: 19-0000720331/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 11. 2018 10 567,00 CZK 49790676 / 308 / — VEOLIA ENERGIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (43-2929530237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
15. 11. 2018 1 000,00 CZK 804105 / — / 173753 UHLÍŘOVÁ RENATA (8903000227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
15. 11. 2018 645,00 CZK 1342000970 / 8 / — ŠIMSOVÁ HANA (107-6491180217/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
SIMSOVA HANA
15. 11. 2018 1 800,00 CZK 1342001861 / 558 / — LA PROVENCE S.R.O. (115-3309100257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
15. 11. 2018 1 314,00 CZK 1345001861 / 558 / — LA PROVENCE S.R.O. (115-3309100257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU