Transparentní účet

Název: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Číslo: 78-2235550217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
14. 11. 2018 - 67 000,00 CZK 23660 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FK: dotace 2.kolo 2018 POU 201800761 - 201800763 ZM/779/18
31. 10. 2018 1,77 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
1. 10. 2018 - 9,80 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000782235550217
30. 9. 2018 2,03 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
21. 9. 2018 - 30 000,00 CZK 23660 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FK: 1.kolo 2018 POU 201800650 Karlíček Sequenza