Transparentní účet

Název: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Číslo: 78-2235550217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 9. 2018 - 20 000,00 CZK 23660 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FK: Junák středisko Stopa POU 201800645
1. 9. 2018 - 19,60 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000782235550217
31. 8. 2018 3,28 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
23. 8. 2018 - 10 000,00 CZK 23660 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FK: VPD 201800371 Český svaz hádankářů a křížovkářů
13. 8. 2018 - 80 000,00 CZK 23660 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FK: dotace 1.kolo POU 201800577 soubor Marjánek