Transparentní účet

Název: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Číslo: 78-2235550217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 2. 2019 - 4,00 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000782235550217
31. 1. 2019 3,28 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
22. 1. 2019 1 300 000,00 CZK 2360180 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
převod FP do Fondu kultury ZM/12/18 ze dne 20.12.2018
1. 1. 2019 - 8,90 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000782235550217
31. 12. 2018 0,07 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK