Transparentní účet

Název: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Číslo: 78-2180250267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
14. 12. 2018 569,55 CZK 60180042 / 308 / 201811 MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
převod DPH: KDF 201804095
14. 12. 2018 - 20 160,00 CZK 254061 / 1148 / — (705-0077629341/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
14. 12. 2018 2 354,10 CZK 180105 / 308 / 201811 MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
převod DPH: KDF 201803999
14. 12. 2018 11 171,16 CZK 218356 / 308 / 201812 MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
převod DPH: KDF 201804091
14. 12. 2018 14 435,82 CZK 218355 / 308 / 201812 MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
převod DPH: KDF 201804092