Transparentní účet

Název: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Číslo: 78-2180250267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 4. 2019 10 298,40 CZK 1919 / 8 / 201904 MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
převod DPH: KDF 201901253
15. 4. 2019 15 532,65 CZK 2019 / 308 / 201904 MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
převod DPH: KDF 201901213
15. 4. 2019 38 475,15 CZK 20190007 / 308 / 201904 MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
převod DPH: KDF 201901214
12. 4. 2019 734,16 CZK 91590049 / 308 / 201903 MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
převod DPH: KDF 201901112
10. 4. 2019 718,20 CZK 91590047 / 308 / 201903 MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
převod DPH: KDF 201901113