Transparentní účet

Název: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Číslo: 78-2180250267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
14. 8. 2018 16 258,20 CZK 81580099 / 308 / 201708 MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
převod DPH: KDF 201802446
13. 8. 2018 648,90 CZK 2018036 / 308 / 201807 MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
převod DPH: KDF 201802425
13. 8. 2018 4 989,00 CZK 61715362 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
převod FP na úhradu DPH
13. 8. 2018 - 4 989,00 CZK 254061 / 1148 / — (705-0077629341/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
9. 8. 2018 2 003,61 CZK 2018073 / 308 / 201807 MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
převod DPH: KDF 201802418