Transparentní účet

Název: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Číslo: 78-2180250267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 11. 2018 27 300,00 CZK 201883326 / 308 / 201811 MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
převod DPH: KDF 201803585
15. 11. 2018 5 369,28 CZK 180098 / 308 / 201810 MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
převod DPH: KDF 201803478
15. 11. 2018 35 102,76 CZK 180097 / 308 / 201810 MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
převod DPH: KDF 201803477
14. 11. 2018 6 404,79 CZK 8141 / 308 / 201811 MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
převod DPH: KDF 201803690
13. 11. 2018 4 067,41 CZK 2105206831 / 308 / 201810 MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
převod DPH: KDF 201803483