Transparentní účet

Název: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Číslo: 8865250267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
11. 4. 2019 - 1 839 700,00 CZK 2360160 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FS: sportovní akce I.kolo POU 201900257-315
10. 4. 2019 - 1 925 000,00 CZK 254061 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání Fondu sportu: příspěvky na činnost (POU 201900230-256)
9. 4. 2019 - 517 000,00 CZK 2360160 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání Fondu sportu: příspěvky na investice a opravy
31. 3. 2019 8,49 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
28. 2. 2019 7,67 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK