Transparentní účet

Název: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Číslo: 8865250267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
10. 8. 2018 10 000,00 CZK — / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
vrácení fin.prostředků RAVÁNA GYM - Bojová umění dětem
31. 7. 2018 6,76 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
1. 7. 2018 - 17,80 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000008865250267
30. 6. 2018 6,60 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
27. 6. 2018 30 000,00 CZK 236160 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
vrácení FP do fondu sportu TJ Lokomotiva M.Lázně