Transparentní účet

Název: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Číslo: 8865250267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 11. 2018 0,62 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
1. 11. 2018 - 8,90 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000008865250267
31. 10. 2018 3,98 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
26. 10. 2018 - 486 500,00 CZK 2360160 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FS: sportovní akce II.kolo POU 201800706 - 201800726
9. 10. 2018 10 000,00 CZK 228808984 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (19-0000720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
ČAOKK přijato na PÚ 4.10.2018