Transparentní účet

Název: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Číslo: 8865250267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 4. 2018 - 160 000,00 CZK 2360160 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
čerpání FS: investice a opravy
POU 201800311 - 201800315
16. 4. 2018 - 442 700,00 CZK 2360160 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
čerpání FS: sport. akce I.kolo
POU 201800295-201800308
6. 4. 2018 - 406 000,00 CZK 2360160 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
čerpání FS: dotace inv. opravy
POU 201800274 - 201800276
5. 4. 2018 - 1 193 000,00 CZK 2360160 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
čerpání FS: sport.akce I.kolo
POU 201800221 - 201800273
1. 4. 2018 - 4,00 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000008865250267