Transparentní účet

Název: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Číslo: 78-2235540297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 11. 2018 - 34,30 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000782235540297
31. 10. 2018 19,41 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
29. 10. 2018 - 125 000,00 CZK 23670 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FCR: 1.splátka grant trh POU 201800729
22. 10. 2018 - 450 000,00 CZK 23670 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FCR: záloha ZLS 2019 KDF 2018003260
18. 10. 2018 - 27 764,06 CZK 23670 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FCR: reklama Reisenmagazin KDF 2018003305