1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
6. 1. 2020 3 663 000,00 CZK 2360200 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
převod FP do fondu CR ZM/197/19 ze dne 9.12.2019
1. 1. 2020 - 39,20 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000782235540297
31. 12. 2019 8,49 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
27. 12. 2019 - 100 000,00 CZK 23670 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FCR: komunikační strategie KDF 201904433 Živý kraj
23. 12. 2019 - 40 000,00 CZK 23670 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FCR: propag.materiály městaKDF 2019004424