1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2020 1 106,94 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
30. 3. 2020 58 080,00 CZK 23670 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
vrácení FP do fondu CR mylný převod z: 28.2. Kč 29.040,00 mylný převod z: 9.3. Kč 29.040,00
20. 3. 2020 - 100 000,00 CZK 23670 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FCR: vánoční trh 2019 POU 202000170 Ing.Sasková Andrea
13. 3. 2020 - 4 416,35 CZK 23670 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FCR: prezentace Města KDF 202000800 FIESTIS KDF 202000806 AZUS Březová
9. 3. 2020 - 29 040,00 CZK 23670 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
vrácení mylného převodu z 28.2.2020KDF 202000568 Komunik.strategie