Transparentní účet

Název: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Číslo: 78-2235540297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
8. 2. 2019 - 154 500,00 CZK 23670 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FCR:THE GREAT SPAS OF EUROProk 2019
6. 2. 2019 - 38 718,00 CZK 23670 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FCR: Balneog.ústav KV POU 201900082
1. 2. 2019 - 8,90 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000782235540297
31. 1. 2019 409,21 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
30. 1. 2019 - 8 712,00 CZK 23670 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FCR: KIS ML, Egomotion KDF 201804364 a 201900265