Transparentní účet

Název: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Číslo: 78-2235540297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
14. 9. 2018 - 8 470,00 CZK 23670 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FCR: Vurbsová KLára KDF 2018002928
3. 9. 2018 - 2 200,00 CZK 23670 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FCR: výroba inf.bannerů KDF 2018002681
1. 9. 2018 - 29,40 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000782235540297
31. 8. 2018 57,30 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
29. 8. 2018 - 1 936,00 CZK 23670 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FCR: KDF 201802656