Transparentní účet

Název: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Číslo: 78-2235540297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 4. 2018 - 203 630,00 CZK 23670 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
čerpání FCR: KV Card,Muzeum
KDF 201801136, 201801164
10. 4. 2018 - 234 790,00 CZK 23670 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
čerpání FCR
KDF 201800935-201800937
1. 4. 2018 - 19,60 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000782235540297
31. 3. 2018 41,67 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
27. 3. 2018 - 125 000,00 CZK 23670 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
čerpání FCR: PRO AKTIV
vánoční trh doplatek 2017