Transparentní účet

Název: Město Mariánské Lázně | Číslo: 720331/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
24. 4. 2018 3 176,00 CZK 221800029 / 308 / — VEOLIA ENERGIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (43-2929530237/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
24. 4. 2018 - 650,00 CZK 20180053 / 308 / — LONDÝN MIROSLAV (107-2226920247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
24. 4. 2018 - 1 697,00 CZK 1807 / 308 / — (241656254/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
24. 4. 2018 - 7 357,50 CZK 1808 / 308 / — (241656254/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
24. 4. 2018 - 8 000,00 CZK 2100820103 / 308 / — (218760862/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU