Transparentní účet

Název: Město Mariánské Lázně | Číslo: 720331/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
12. 11. 2018 20 000 000,00 CZK 4134231810 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (19-0000720331/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
převod FP na VÚ KB krytí výdajů
12. 11. 2018 - 444,15 CZK 218320 / 308 / 201811 MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (78-2180250267/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
převod DPH: KDF 201803631
12. 11. 2018 - 1 996,50 CZK 2181034 / 308 / — TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, S (8862840237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
12. 11. 2018 - 2 961,00 CZK 218320 / 308 / 201811 (203541202/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
12. 11. 2018 - 6 072,00 CZK 312018189 / 308 / — (239189028/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU