Transparentní účet

Název: Město Mariánské Lázně | Číslo: 720331/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 9. 2018 - 34,00 CZK 4794733100 / 308 / — ČEZ ESCO, A.S. (5550247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 9. 2018 - 20 000,00 CZK 254061 / 558 / — (183872935/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
JUNAK - STOPA M.LAZNE ZM/696/18
19. 9. 2018 - 28 000,00 CZK 1126210002 / 308 / — (35-0003600132/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 9. 2018 - 41 230,80 CZK 2180824 / 308 / — TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, S (8862840237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 9. 2018 - 49 155,60 CZK 2180825 / 308 / — TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, S (8862840237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU