Transparentní účet

Název: Město Nové Město na Moravě | Číslo: 27-1300900267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 8. 2018 5 474,00 CZK 1100460101 / — / — KRIZOVA MARIE (392002063/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
17. 8. 2018 5 685,00 CZK 1100490104 / — / — ÚP Jihlava (1804-0037822681/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
DnB 8/2018
17. 8. 2018 5 943,00 CZK 1107305705 / 308 / — NOVOTNÝ ZDENĚK (221606508/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
nájem
16. 8. 2018 5 697,00 CZK 1110101104 / — / — KREJČÍ JANA (210403051/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Nájem
16. 8. 2018 40 000,00 CZK 2610115 / 1379 / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ