Transparentní účet

Název: Město Nové Město na Moravě | Číslo: 27-1296770227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 9. 2018 5 160,78 CZK 469201624 / — / — LINKOVÁ ANETA (211398215/600)
SB 19.09.18/9 42 04 039486764
FRB Aneta Linková
18. 9. 2018 4 915,00 CZK 469201603 / — / — Vrbas František (930449023/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
18. 9. 2018 31 947,70 CZK 469201623 / — / — Společenství vlastní (2818247359/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
SPLÁTKA FRB SV 718-719
18. 9. 2018 12 280,95 CZK 469201522 / — / — ŠTEFÁČKOVÁ JANA (211133719/600)
INT 17.09.18/20 10 02 0394678
18. 9. 2018 4 300,65 CZK 469201622 / — / — Robert Zelený (1974080111/5500)
Robert Zelený
Robert Zelený-půjčka Fond rozvoje bydlení