Transparentní účet

Název: Město Nové Město na Moravě | Číslo: 27-1296770227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 4. 2018 819,20 CZK 469201601 / — / — Milušková Božena (138290143/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
16. 4. 2018 1 392,00 CZK 469201521 / — / — KREJČÍ PAVEL (156151366/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
úvěr nmnm
16. 4. 2018 5 250,00 CZK 469201321 / — / — HUMLÍČEK FRANTIŠEK (212953735/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
6. 4. 2018 - 5,78 CZK 469201304 / 308 / — (664656053/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
3. 4. 2018 3 071,89 CZK 469201621 / — / — Žďárská 48 s.r.o. (3689679319/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY