Transparentní účet

Název: Město Nové Město na Moravě | Číslo: 19-0001224751/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 9. 2018 1 500,00 CZK 1013111566 / 308 / — Městys Jimramov (1623470329/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
P? Ubuc.n- SP - kolaudace
19. 9. 2018 1 612,00 CZK 1337002514 / 308 / 21917 MGR. ZDENEK RACEK (257153061/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Oravec ISSEREF 6629
19. 9. 2018 500,00 CZK 1013111574 / 379 / — ELprojekty, s.r.o. (2589990359/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
spr popl_bobrová lok rd kalvárie
19. 9. 2018 357 121,00 CZK 201810010 / 8 / — FORST, SPOLEČNOST PRO LESNÍ HO (22500751/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
19. 9. 2018 460,00 CZK 9630300570 / 1178 / 301000001 EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK (19-5370180267/100)
20180919 PLATEBNÍ KARTY