Transparentní účet

Název: Město Nové Město na Moravě | Číslo: 19-0001224751/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 4. 2018 1 360,00 CZK 9109000003 / 998 / 9876543210 CESKA POSTA, S.P. (160987123/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Rozpis polozek uveden v soupisu prevodu
20. 4. 2018 300,00 CZK 1013111330 / — / — Vitulová Martina (1299680083/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20. 4. 2018 3 338,91 CZK 294900 / 4146 / — FÚ Kr.Vysoč.Jihlava (633-0067626681/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20. 4. 2018 483 590,82 CZK 294900 / 4146 / — FÚ Kr.Vysoč.Jihlava (641-0067626681/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20. 4. 2018 103,00 CZK 8155244790 / 5146 / — FÚ Kr.Vysoč.Jihlava (705-0067626681/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
FU_PREV_PLA 01/01/2017_13/03/2015_38155244790