Transparentní účet

Název: Město Nové Město na Moravě | Číslo: 1224751/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
25. 9. 2018 188 788,00 CZK 6811010225 / 306 / 8680720693 E.ON ENERGIE, A.S. (19-0017501231/100)
E.ON ENERGIE A.S.
MESTO NOVE MESTO NA
DOC. 4013 197 2018 . 120000009 MESTO NOVE MESTO NA MORAVE
25. 9. 2018 - 12 683,97 CZK 8002114503 / 308 / — (221217/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
25. 9. 2018 - 13 627,00 CZK 6261022636 / 308 / — E.ON ENERGIE, A.S. (10014-0001703621/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
25. 9. 2018 - 24 123,00 CZK 201809 / 308 / — (2400117514/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
25. 9. 2018 - 52 733,00 CZK 2018210003 / 308 / — SPRÁVA BYTŮ NMNM S.R.O. (115-7058530217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU