1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
23. 8. 2019 787,00 CZK 51625 / — / — TATÍČEK PAVEL (494354123/600)
SB 22.08.19/20 29 59 04319114
23. 8. 2019 - 1 200,00 CZK 2019093 / 308 / — (258638829/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
23. 8. 2019 - 1 295,00 CZK 30012598 / 308 / — (175233009/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
23. 8. 2019 - 2 250,00 CZK 23 / 308 / — (2100624987/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
23. 8. 2019 - 2 504,70 CZK 4096113905 / 308 / — ČESKÉ DRÁHY,A.S.,CIS BRNO (8606621/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU