Transparentní účet

Název: Město Nové Město na Moravě | Číslo: 1224751/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 11. 2018 - 194 664,00 CZK — / — / 25919224 (0/100)
VÝBĚR HOTOVOSTI SOUKR.ŠEKEM
15. 11. 2018 - 410,00 CZK 6161039204 / 308 / — E.ON ENERGIE, A.S. (19-0017608231/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
15. 11. 2018 - 410,00 CZK 901 / 307 / 20378849 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST (19-0001806751/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
15. 11. 2018 - 440,00 CZK 6161038963 / 308 / — E.ON ENERGIE, A.S. (19-0017608231/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
15. 11. 2018 - 552,00 CZK 201815 / 308 / — ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA M (27-1297770237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU