Transparentní účet

Název: Město Nové Město na Moravě | Číslo: 1222-0001224751/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2019 0,08 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 12. 2018 0,08 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
30. 11. 2018 0,08 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 10. 2018 0,08 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
1. 10. 2018 - 1,00 CZK — / 898 / — (600212-1110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0012220001224751