1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
25. 3. 2015 - 70 042,50 Kč 9 / 558 / — MĚSTO NOVÉ MĚSTO N M (1224751/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
25. 3. 2015 0,47 Kč — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
28. 2. 2015 0,58 Kč — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
1. 2. 2015 - 1,00 Kč — / 898 / — (6002121110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001070164030257
31. 1. 2015 95,00 Kč — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK