Transparentní účet

Název: Město Nové Město na Moravě | Číslo: 107-0001224751/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 9. 2018 97 473,11 CZK 19092018 / 968 / — MĚSTO NOVÉ MĚSTO N M (1224751/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
11. 9. 2018 - 500,00 CZK 60206 / 3550 / 294900 (111222992/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 9. 2018 - 500,00 CZK 294900 / 558 / 333 (77777555/2700)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 9. 2018 - 500,00 CZK 4200233983 / 558 / — (2038810403/2600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 9. 2018 - 500,00 CZK 22692040 / 3552 / — (3033/2700)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU