Transparentní účet

Název: Město Nové Město na Moravě | Číslo: 9005-0001320751/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 9. 2018 - 263 466,00 CZK 294900 / 308 / — MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA M (107-1587210297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
14. 9. 2018 263 466,00 CZK 46 / — / — POTRAV.POMOC III. (4200540050/6800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
12. 9. 2018 - 22 908,90 CZK 45 / 308 / — (4211071093/6800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
12. 9. 2018 - 187 530,00 CZK 9 / 308 / — ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA M (27-1299440207/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 9. 2018 22 908,90 CZK 45 / 558 / — ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA M (27-1299440207/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU