Transparentní účet

Název: Město Nové Město na Moravě | Číslo: 9005-0001320751/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 4. 2018 - 3,00 CZK — / 898 / — (600212-1110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0090050001320751
31. 3. 2018 21,19 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
22. 3. 2018 127 095,00 CZK 136816 / 308 / — VYSOCINA, FOND VYSO (4050005211/6800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
22. 3. 2018 - 98 400,00 CZK 1330505318 / 308 / — NOVOMĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (5314480257/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
22. 3. 2018 - 2 543 200,00 CZK 1330505318 / 308 / — NOVOMĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (5314480257/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU