1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 1. 2020 - 4,00 CZK — / 898 / — (600212-1110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0090050001320751
31. 12. 2019 17,23 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
10. 12. 2019 15 000,00 CZK 70890749 / 308 / — VYSOCINA, FOND VYSO (4050005211/6800)
WWW.FONDVYSOCINY.CZ/FV02733.00
10. 12. 2019 45 000,00 CZK 70890749 / 308 / — VYSOCINA, FOND VYSO (4050005211/6800)
WWW.FONDVYSOCINY.CZ/FV02733.00
9. 12. 2019 - 28 807,00 CZK 1439718 / 308 / — ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA M (3836751/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU