Transparentní účet

Název: Město Nové Město na Moravě | Číslo: 9005-0001320751/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
8. 11. 2018 - 41 200,00 CZK 1940318 / 308 / — NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ (8434751/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
2. 11. 2018 41 200,00 CZK 1940318 / 308 / — VYSOCINA, FOND VYSO (4050005211/6800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
1. 11. 2018 - 2,00 CZK — / 898 / — (600212-1110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0090050001320751
31. 10. 2018 - 18 000,00 CZK 5321 / 308 / — DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÉ MĚSTO (107-1659870287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
31. 10. 2018 16,68 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK