1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
11. 12. 2019 10 464,00 CZK 6150123413 / 306 / 8160001178 E.ON DISTRIBUCE, A.S. (35-4544230267/100)
E.ON DISTRIBUCE A.S.
MESTO PISEK
DOC. 4016 79 2019 . 40000042 MESTO PISEK
11. 12. 2019 - 69 000,00 CZK — / — / 25961646 (0/100)
VÝBĚR HOTOVOSTI SOUKR.ŠEKEM
11. 12. 2019 - 150,00 CZK — / 898 / 25961646 (600214-7110230000/100)
POPL. ZA VÝBĚR HOT.SOUKR.Š.
11. 12. 2019 - 92,00 CZK 201914 / 308 / — (184562138/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 12. 2019 - 1 210,00 CZK 9134 / 308 / — 2.000 S.R.O. (7573070227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU