Transparentní účet

Název: Město Písek | Číslo: 127271/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 11. 2018 - 112,53 CZK 5137556436 / 308 / — (133790245/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
16. 11. 2018 - 495,00 CZK 11801173 / 308 / — CENTRUM KULTURY MĚSTA PÍSEK (115-0763120297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
16. 11. 2018 - 634,75 CZK 5137568014 / 308 / — (133790245/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
16. 11. 2018 - 817,00 CZK 6161083316 / 308 / — E.ON ENERGIE, A.S. (19-0017608231/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
16. 11. 2018 - 1 500,00 CZK 201827 / 308 / — ING. MARIE KUKRÁLOVÁ (7576860267/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU