Transparentní účet

Název: Město Písek | Číslo: 9005-0000223271/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 2. 2019 10 065,00 CZK 249998 / 4146 / — FÚ pro Jč. kraj (7691-0077627231/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
15. 2. 2019 - 195 245,00 CZK 249998 / 498 / 1 MĚSTO PÍSEK (35-1203651537/100)
PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU
NA BL-0000351203651537
15. 2. 2019 - 216 635,00 CZK 249998 / 498 / 1 MĚSTO PÍSEK (35-1203661567/100)
PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU
NA BL-0000351203661567
8. 2. 2019 - 30 000 000,00 CZK — / 308 / — MĚSTO PÍSEK (127271/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
4. 2. 2019 - 12 000 000,00 CZK — / 308 / — MĚSTO PÍSEK (107-6893180287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU