Transparentní účet

Název: MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ, VEŘEJNÁ SBÍRKA | Číslo: 115-6712260297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
11. 4. 2019 500,00 CZK — / — / — Liška Radan (2112120831/2700)
Liška Radan
Kubík
Radan Liška
8. 4. 2019 250,00 CZK — / — / — Miroslava Svobodová (1370200012/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Kubíčkovi za odvahu
4. 4. 2019 - 4 558,70 CZK 280836 / 308 / — (169397074/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
3. 4. 2019 1 000,00 CZK — / — / — Dovrtěl, Radek (6679069/3500)
Dovrtěl, Radek
Pohyb ING
1. 4. 2019 500,00 CZK — / — / — Bezděková Miroslava (225475023/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY