Transparentní účet

Název: MĚSTO TIŠNOV | Číslo: 1425641/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
9. 11. 2018 158 179,65 CZK 6700156972 / 306 / 8123856822 E.ON DISTRIBUCE, A.S. (35-4544230267/100)
E.ON DISTRIBUCE A.S.
MESTO TISNOV
DOC. 4016 3 2018 . 200000001 MESTO TISNOV
9. 11. 2018 22 800,00 CZK 295833 / 308 / — OBEC ŽĎÁREC (5022751/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
9. 11. 2018 - 840,00 CZK 1019027718 / 308 / — MYSLIVOST, S.R.O. (27-1843000257/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
MYSLIVOST, S.R.O.
9. 11. 2018 - 1 000,00 CZK 2018071 / 308 / — EBR STAV S.R.O. (115-3881020207/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
EBR STAV S.R.O.
9. 11. 2018 - 1 118,00 CZK 18510 / 308 / — (163310441/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
OSTRIZEK ZDENEK