Transparentní účet

Název: MĚSTO TIŠNOV | Číslo: 1425641/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 9. 2018 - 242,00 CZK 2315705320 / 308 / — CCS ČESKÁ SPOLEČNOST PRO PLATE (592140081/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
18. 9. 2018 - 729,25 CZK 9655138317 / 308 / — T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. (19-2235210247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S.
18. 9. 2018 - 1 559,00 CZK 1384221807 / 308 / 70252 OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ (19-0000235061/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
OSA - OCHRANNY SVAZ AUTORSKY PRO
18. 9. 2018 - 2 999,00 CZK 201800065 / 308 / — (3709527399/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
TRIADA - PORADENSKE CENTRUM, Z.U
18. 9. 2018 - 4 358,00 CZK 3401803284 / 308 / — (6563752/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
AUTOCONT CZ A.S.