Transparentní účet

Název: MĚSTO TIŠNOV | Číslo: 1425641/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 2. 2019 1 000,00 CZK 599565 / — / — OBEC LUBNÉ (30527751/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Lubné - org 212 - SPOD 2019
15. 2. 2019 27,00 CZK 28270700 / 4857 / 9131000754 VoZP Praha 9 (2010607091/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Město Tišnov||2019/171/754
15. 2. 2019 - 405,00 CZK 270900146 / 308 / — (7178362/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
MEDELA - CHRANENE DILNY, S.R.O.
15. 2. 2019 - 830,00 CZK 1901004 / 308 / — KOSTOVSKÁ LUCIE BC. (115-3801500287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
ING. LUCIE KOSTOVSKA
15. 2. 2019 - 835,00 CZK 39300007 / 308 / — (2300882673/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
DITIS - SPOL. S R. O.