Transparentní účet

Název: MĚSTO TIŠNOV | Číslo: 1425641/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
24. 4. 2018 15 000 000,00 CZK 282707 / 308 / — Město Tišnov (3900004158/5800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
převod mezi účty
24. 4. 2018 6 770 000,00 CZK 282707 / 308 / — MĚSTO TIŠNOV (19-0001425641/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
MESTO TISNOV
24. 4. 2018 195,00 CZK 6180094809 / 308 / — CENTROPOL ENERGY, A.S. (27100247/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
MRsto Ticnov
24. 4. 2018 - 100,00 CZK 282707 / 308 / — OBEC STRHAŘE (17921631/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
OBEC STRHARE
24. 4. 2018 - 296,00 CZK 380110 / 308 / — SYSTRA, SPOL. S R.O. (460141621/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
SYSTRA, SPOL.S R.O.