Transparentní účet

Název: MĚSTO TIŠNOV | Číslo: 6015-0001425641/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 11. 2018 - 1,78 CZK — / 898 / — (600212-1110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0060150001425641
31. 10. 2018 9,93 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
29. 10. 2018 50 000,00 CZK 282707 / 308 / — MĚSTO TIŠNOV (19-0001425641/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
MESTO TISNOV
5. 10. 2018 - 200 000,00 CZK 282707 / 308 / — (2400284742/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
OTYR S.R.O.
5. 10. 2018 - 200 000,00 CZK 282707 / 308 / — COMIMPEX SPOL. S R.O. (35609641/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
COMIMPEX SPOL. S R.O.