Transparentní účet

Název: MĚSTO TIŠNOV | Číslo: 6015-0001425641/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 8. 2018 200 000,00 CZK 29363799 / — / — OTYR s.r.o. (2400284742/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
jistota, výběrové řízení OTYR s.r.o.
16. 8. 2018 93 000,00 CZK — / — / — PRIVILEG, SPOL.S R.O. (129600621/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
14. 8. 2018 200 000,00 CZK 46972439 / 558 / — COMIMPEX SPOL. S R.O. (35609641/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
3. 8. 2018 - 264,00 CZK 470991433 / 308 / — (175236496/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
JICHA LUKAS, JUDR. - SOUDNI EXEK
1. 8. 2018 - 1,20 CZK — / 898 / — (600212-1110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0060150001425641