Transparentní účet

Název: MĚSTO TIŠNOV | Číslo: 6015-0001425641/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2018 7,26 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
1. 3. 2018 - 0,54 CZK — / 898 / — (600212-1110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0060150001425641
28. 2. 2018 7,43 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
7. 2. 2018 - 100 000,00 Kč 282707 / 308 / — MĚSTO TIŠNOV (1152570210287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
MESTO TISNOV
1. 2. 2018 - 1,24 Kč — / 898 / — (6002121110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0060150001425641