Transparentní účet

Název: MĚSTO TIŠNOV | Číslo: 107-4641740277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 12. 2018 - 2,16 CZK — / 898 / — (600212-1110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001074641740277
30. 11. 2018 - 2 000,00 CZK 282707 / 308 / — MĚSTO TIŠNOV (1425641/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
MESTO TISNOV
30. 11. 2018 - 79 832,00 CZK 282707 / 308 / — MĚSTO TIŠNOV (1425641/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
MESTO TISNOV
30. 11. 2018 21,04 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
13. 11. 2018 - 17 800,00 CZK 282707 / 308 / — MĚSTO TIŠNOV (1425641/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
MESTO TISNOV