Transparentní účet

Název: MĚSTO TIŠNOV | Číslo: 115-2570210287/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2018 41,67 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
1. 3. 2018 - 1,20 CZK — / 898 / — (600212-1110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001152570210287
28. 2. 2018 41,67 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
7. 2. 2018 100 000,00 Kč 282707 / 308 / — MĚSTO TIŠNOV (60150001425641/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
MESTO TISNOV
2. 2. 2018 1 530 000,00 Kč 3612167809 / — / — Navrátil Jiří (58711470/2100)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY