Transparentní účet

Název: MĚSTO TIŠNOV | Číslo: 115-2570210287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 11. 2018 41,67 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
1. 11. 2018 - 0,54 CZK — / 898 / — (600212-1110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001152570210287
31. 10. 2018 41,67 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
26. 10. 2018 - 1 728 220,50 CZK 282707 / 308 / — MĚSTO TIŠNOV (1425641/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
MESTO TISNOV
30. 9. 2018 41,67 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK