Transparentní účet

Název: MĚSTO ÚVALY | Číslo: 1524201/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
10. 12. 2018 1 004,00 CZK 1804100228 / — / — Petružálek Milan (245602309/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Milan Petružálek
10. 12. 2018 1 815,00 CZK 1804100233 / — / — TRUHLÁŘSTVÍ VOHÁNK (204160575/600)
INT 09.12.18/18 22 34 0403478
Vohánka Úvaly inzerát
10. 12. 2018 36 000,00 CZK 1804100238 / — / 308 Mateřská škola Úvaly (428598349/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
10. 12. 2018 15 125,00 CZK 1804100234 / — / — GADIMMO SPOL. S R.O. (7438560207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
7. 12. 2018 1 331,00 CZK 1804100218 / 308 / — CESKA POSTA, S.P. (102639446/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY