Transparentní účet

Název: MĚSTO ÚVALY | Číslo: 19-3990630207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
9. 4. 2018 5 274,67 CZK 9 / 968 / — MĚSTO ÚVALY (19-0001524201/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
3. 4. 2018 1 067,00 CZK 9 / 968 / — MĚSTO ÚVALY (19-0001524201/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
3. 4. 2018 - 7 886,78 CZK 180067 / 308 / — (482851413/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
31. 3. 2018 0,31 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 3. 2018 - 15,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY