Transparentní účet

Název: MĚSTO ÚVALY | Číslo: 19-6096790277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2019 0,35 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 12. 2018 - 5,40 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
31. 12. 2018 16,88 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
13. 12. 2018 - 5 700 000,00 CZK 9 / 968 / — MĚSTO ÚVALY (9005-0001524201/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
30. 11. 2018 41,67 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK