Transparentní účet

Název: MĚSTO ÚVALY | Číslo: 107-0097200227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 8. 2018 5,66 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 7. 2018 5,63 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 7. 2018 - 7,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
2. 7. 2018 83 131,00 CZK 20180032 / 308 / — DKK STAV S.R.O. (219742471/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
30. 6. 2018 4,96 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK