Transparentní účet

Název: MĚSTO ÚVALY | Číslo: 9005-0001524201/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 9. 2018 - 850,00 CZK 301814123 / 308 / — (270559445/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 9. 2018 - 4 060,00 CZK 505296 / 308 / — (2201142741/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 9. 2018 - 4 102,00 CZK 201825124 / 308 / — (208540006/2700)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 9. 2018 - 4 546,00 CZK 121585218 / 308 / — (244437399/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 9. 2018 - 19 921,44 CZK 12794 / 308 / — (2900677294/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU