Transparentní účet

Název: MĚSTO ÚVALY | Číslo: 9005-0001524201/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
11. 12. 2018 1 210,00 CZK 9 / 968 / — MĚSTO ÚVALY (19-3990630207/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
11. 12. 2018 1 869,80 CZK 9 / 968 / — MĚSTO ÚVALY (19-3990630207/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
11. 12. 2018 11 500,00 CZK 9 / 968 / — MĚSTO ÚVALY (19-3990630207/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
11. 12. 2018 12 000,00 CZK 9 / 968 / — MĚSTO ÚVALY (19-3990630207/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
11. 12. 2018 14 392,95 CZK 9 / 968 / — MĚSTO ÚVALY (19-3990630207/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU