Transparentní účet

Název: MĚSTO ÚVALY | Číslo: 9005-0001524201/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
14. 2. 2019 1 000,00 CZK 9 / 968 / — MĚSTO ÚVALY (19-3990630207/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
14. 2. 2019 9 695,00 CZK 9 / 968 / — MĚSTO ÚVALY (19-3990630207/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
14. 2. 2019 - 70,00 CZK 6811022766 / 308 / — E.ON ENERGIE, A.S. (19-0017501231/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
14. 2. 2019 - 7 000,00 CZK 8102733397 / 308 / — (5030016700/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
14. 2. 2019 - 80,00 CZK 6767557001 / 308 / — INNOGY ENERGIE (19-2793390297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU