Transparentní účet

Název: MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Číslo: 9005-0001229851/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
11. 2. 2019 5 000 000,00 CZK 304387 / 968 / — MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ (1229851/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
11. 2. 2019 - 70 000,00 CZK 59 / — / — (1766921369/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 2. 2019 - 113 000,00 CZK 60 / — / — (3811191369/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 2. 2019 - 1 982 200,00 CZK 58 / — / — (1766921369/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 2. 2019 - 2 400 000,00 CZK 55 / — / — DIAKONIE ČCE - HOSPIC CITADELA (94-2556380247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU