Transparentní účet

Název: Město Žatec | Číslo: 9005-0000422481/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
25. 9. 2018 48 832,00 CZK 29008 / 308 / — Město Žatec (94-0007317481/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Dotace na OLH
25. 9. 2018 449 733,60 CZK 411633063 / 308 / — Město Žatec (94-0007317481/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Dotace na OP vzdělávání ZŠ P. Bezruče
25. 9. 2018 721 157,20 CZK 411633063 / 308 / — Město Žatec (94-0007317481/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Dotace na OP vzdělávání ZŠ Komenského alej
25. 9. 2018 2 450,00 CZK 5345 / 308 / — MĚSTO ŽATEC (107-0000422481/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
25. 9. 2018 45 425,00 CZK 5345 / 308 / — MĚSTO ŽATEC (107-0000422481/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU