1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
22. 1. 2020 3 380,54 CZK 5362 / 558 / — MĚSTO ŽATEC (39028-0000422481/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
22. 1. 2020 16 031,81 CZK 734 / 558 / — MĚSTO ŽATEC (39028-0000422481/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
21. 1. 2020 107,22 CZK 1901447724 / 308 / — ČEZ ESCO, A.S. (5550247/100)
CEZ ESCO, A.S.
MESTO ZATEC
. 1901447724 DOC. 1550 1066 2020 140000675
21. 1. 2020 113,00 CZK 6190311862 / 558 / — CENTROPOL ENERGY, A.S. (27000297/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
MRsto Satec
21. 1. 2020 834,00 CZK 6190311849 / 558 / — CENTROPOL ENERGY, A.S. (27000297/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
MRsto Satec