Transparentní účet

Název: Město Žatec | Číslo: 9005-0000422481/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 11. 2018 1 759,00 CZK 18247 / — / — DOMOV PRO SENIORY U PRAMENE LO (10006-0016037481/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
16. 11. 2018 - 70,00 CZK 1000022780 / 308 / — SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ (3507501/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
16. 11. 2018 - 110,00 CZK 1000268674 / 308 / — SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ (3507501/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
16. 11. 2018 - 139,00 CZK 2812199314 / 308 / — SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ (3507501/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
16. 11. 2018 - 350,00 CZK 1000693417 / 308 / — SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ (3507501/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU