1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
13. 11. 2019 81 830,00 CZK 5499 / 308 / — MĚSTO ŽATEC (107-0000422481/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
13. 11. 2019 - 16,34 CZK 2019181369 / 308 / — O2 CZECH REPUBLIC A.S. (27-4908440207/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 11. 2019 - 38,00 CZK 5163 / 308 / — MĚSTO ŽATEC (6015-0000422481/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 11. 2019 - 180,00 CZK 7104747700 / 308 / — SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ (3507501/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 11. 2019 - 381,10 CZK 161952 / 308 / — EDENRED CZ S.R.O.-TRC (107-4655010267/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU