Transparentní účet

Název: Město Žatec | Číslo: 107-7346910257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 2. 2019 - 2,50 CZK — / 898 / — (600213-0110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001077346910257
31. 1. 2019 - 195,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 1. 2019 - 30,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR.
30. 1. 2019 1 000,00 CZK 5345 / 308 / — MĚSTO ŽATEC (9005-0000422481/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
31. 12. 2018 - 195,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU